Work Shop Ketahanan Keluarga Bagi Kader dan Tendik Dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2019

Ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas – tugas dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil mempunyai peranan penting dalam mencapai kesejahteraan penduduk yang menjadi cita – cita pembangunan. Keluarga menjadi lingkunangan sosial pertama yanng memperkenalkan cinta kasih, moral keagamaan, sosial […]